1. Izborna skupština BDSH

U prostorijama Novinarskog doma u Zagrebu, 21. listopada 2012., održana je 1. Izborna skupština Bošnjačke demokratske stranke Hrvatske. Za predsjednika BDSH ponovno je izabran Nedžad Hodžić, a za potpredsjenike su izabrani  Enis Dugonjić , Mirsad Pezerović , Sead Kotorić te Hilmija Šabić.

Za tajnika izabran je Benjamin Terzić, a za blagajnika je izabrana Emina Kaltak. Predsjednik Nadzornog Odbora je Mehmed Đekić, a članovi su Petar Barišić , Ksenija Selimović,  Husnija Vakufac te Alma Žepčan. Članovi Časnog Suda su Rasim Džomba, Emir Fetibegović, Zijad Kazić i Vlastimir Vaclav, a za predsjednika Časnog Suda izabran je  Dženan Čaušević.

Za članove Glavnog Odbora izabrani su: Alija Avdić, Enes Bajrić, Nizama Curanović, Mirsad Demirović , Fadil Gračić , Rasim Halilović , Mirzet Hasanagić , Alija Hodžić , Sena Kulenović , Faruk Kurić , Hasan Mahmutović , Sanel Modronja , Sejfudin Mulahalilović , Jasmin Osmić , Amir Pandžić , Džemal Saračević , Izet Spahović i Suad Žepčan.

 

 

 

Također pročitajte...