Intervju: Nedžad Hodžić – Fatmir Alispahić

Intervju Fatmira Alispahića (emisija DEFTER HEFTE SA FATMIROM ALISPAHIĆEM) sa saborskim zastupnikom Nedžadom Hodžićem.

© MTV Igman – Sva prava pridržana; originalna poveznica na emisiju.

Također pročitajte...