Izbori 2016

Izbori 2016

Poštovani pripadnici Albanske, Bošnjačke, Crnogorske
Makedonske i Slovenske nacionalne manjine
izaberite manjinsku listu i zaokružite broj 3!

O Nedžadu Hodžiću

Rođen 24.07.1958. u Glinjima, BiH, diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1981. godine. Oženjen, otac tri sina, živi u Rijeci. U prethodnom sedmom sazivu Sabora RH zastupnik Albanske, Bošnjačke, Crnogorske, Makedonske i Slovenske nacionalne manjine i sve četiri godine Predsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina.

Prije izbora u sedmi saziv Sabora RH uspješan poduzetnik u obiteljskom poduzeću, a u sedmom sazivu Sabora RH član Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, član Odbora za zakonodavstvo i Obora za gospodarstvo Sabora RH. Također i član Savjeta za nacionalne manjine Vlade RH.

Plan i program

Sukladno dosadašnjem iskustvu u radu sedmog saziva Sabora RH, uvažavajući sadašnji politički trenutak hrvatskog društva, želeći da Republika Hrvatska u bliskoj budućnosti postane u značajnijoj mjeri uređenija zemlja PRAVNE SIGURNOSTI I EKONOMSKOG
BLAGOSTANJA za sve njene građane, naglašavajući nedovoljnu primjenu odredaba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u RH, te posebno naglašavajući specifičnosti položaja Bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u narednom četvorogodišnjem razdoblju u kojem ću, uz Vašu podršku, obnašati dužnost zastupnika Albanske, Bošnjačke, Crnogorske, Makedonske i Slovenske nacionalne manjine, naglašavam kako ću uvažavati sljedeće:

1.

Zalagati se za daljnu demokratizaciju i izgradnju Hrvatskog društva kao uređene zajednice pravne sigurnosti i ekonomskog blagostanja svih njenih građana neovisno o njihovoj nacionalnoj, vjerskoj ili inoj pripadnosti.

2.

Posebno ću se zalagati za poticanje razvoja i investicija u proizvodnju u realnom sektoru gospodarstva kao ključnom elementu rasta BDP-a odnosno punjenja proračuna RH, iz kojeg se moraju osigurati materijalne pretpostavke za razvoj socijalno osjetljivog društva, društva znanja i perspektive za mlade, odnosno budućnost ove zemlje.

3.

Zalagati se za dosljednu primjenu Ustavnog zakona o pravima pripadnika nacionalnih manjina u svim njegovim segmentima, a naročito u dijelu koji regulira pravo pripadnicima nacionalnih manjina da konzumiraju radna mjesta u javnim i državnim poduzećima srazmjerno svom udjelu u ukupnom stanovništvu RH.

4.

Inicirati izmjene zakona koji reguliraju izbor zastupnika u Sabor RH na način da se svim kandidatima pripadnicima nacionalnih manjina omogući da predlažu svog zamjenika zastupnika što je prema trenutno važećim zakonima pripadnicima jednog dijela nacionalnih manjina onemogućeno.

5.

Inicirati izmjene zakona koje reguliraju prava i obveze zastupnika u Saboru RH na način da im se u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze omogući djelovanje u vremenu kada Sabor RH ne zasjeda plenarno kako bi bili u mogućnosti primati građane, pratiti funkcioniranje države kako na lokalnoj tako i na državnoj razini te, u slučaju potrebe, političkim i javnim djelovanjem utjecati na brže, pravednije i efikasnije djelovanje tijela državne i javne uprave.

6.

Polazeći od činjenice da je domovinski rat temeljni povijesni oslonac Hrvatske države i društva te sagledavajući enormno veliki doprinos Bošnjačke nacionalne manjine u broju učesnika, broju ranjenih i broju poginulih tijekom domovinskog rata, inicirati izmjene ustavnog položaja Bošnjačke nacionalne manjine u RH na način da se izmjenama Ustava RH Bošnjačkoj nacionalnoj manjini predvidi zastupljenost sa dva zastupnika u Saboru RH.

7.

Inicirati formiranje Bošnjačkog nacionalnog vijeća kao reprezentativne udruge Bošnjaka u Republici Hrvatskoj koja će svojom brojnošću, svojim sastavom i teritorijanom disperzivnošću svoga članstva biti spremna preuzeti odgovornost definiranja i realiziranja Bošnjačkih nacionalnih interesa unutar Hrvatskog društva.

8.

Dati što je moguće veći doprinos da naša bošnjačka matična domovina Bosna i Hercegovina čim prije postane članica NATO-pakta i Europske Unije

9.

Organizirano raditi na daljnjem jačanju bošnjačke nacionalne svijesti i pripremi naših sunarodnjaka za ne tako daleki novi popis stanovništva u Republici Hrvatskoj 2021. godine, kako bi se pokazalo da nas je znatno više nego što to pokazuju podaci iz popisa 2011. godine.

10.

Ulagati maksimalne napore kroz institucije Republike Hrvatske da politika RH prema našoj matičnoj domovini Bosni i Hercegovini bude na tragu jačanja njene državnosti, samostalnosti, teritorijalne cjelovitosti , integriteta i suverenosti.
Sve naprijed navedene programske odrednice bit će realizirane kroz konkretne aktivnosti tijekom četvorogodišnjeg mandata određenom dinamikom kako bi na kraju mandata bila vidljiva konkretna rješenja.

Za realizaciju ovih programskih načela u sljedećem sazivu Sabora RH molim podršku pripadnika svih pet nacionalnih manjina koje ću zastupati, a posebnu podršku molim od pripadnika mog Bošnjačkog naroda.

Vaš kandidat, Nedžad Hodžić

Također pročitajte...