O Stranci Opće informacije o Bošnjačkoj demokratskoj stranci Hrvatske

Naziv: Bošnjačka demokratska stranka Hrvatske
Engleski naziv: Bosniaks democratic party of Croatia
Web adresa: www.bdsh.hr
E – Mail: info@bdsh.hr
Adresa: Žegoti BB 51215 Kastav
OiB: 39202199526
Žiro račun: 2402006-1100542836 ERSTE& STEIERMARKISCHE BANK

Predsjednik stranke: Nedžad Hodžić, dipl. ing.

Potpredsjednici stranke:  Enis Dugonjić , Mirsad Pezerović , Sead Kotorić, Hilmija Šabić.

Tajnik stranke: Benjamin Terzić

Blagajnik stranke: Emina Kaltak

Predsjednik Nazdornog Odbora: Mehmed Đekić

Članovi Nadzornog Odbora:  Petar Barišić , Ksenija Selimović,  Husnija Vakufac, Alma Žepčan.

Predsjednik Časnog Suda: Dženan Čaušević

Članovi Časnog suda: Rasim Džomba, Emir Fetibegović, Zijad Kazić, Vlastimir Vaclav.

Članovi Glavnog odbora : Alija Avdić, Enes Bajrić, Nizama Curanović, Mirsad Demirović , Fadil Gračić , Rasim Halilović , Mirzet Hasanagić , Alija Hodžić , Sena Kulenović , Faruk Kurić , Hasan Mahmutović , Sanel Modronja , Sejfudin Mulahalilović , Jasmin Osmić , Amir Pandžić , Džemal Saračević , Izet Spahović i Suad Žepčan.